Sala szkoleniowa

Sala szkoleniowa

Fundacja ProEko Edukacja powstała z myślą o szerzeniu wiedzy ekologicznej i zachowań prośrodowiskowych.

Chcemy pełnić rolę Edukatora w prawidłowym wychowywaniu dzieci i młodzieży, uczeniu jej zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnej konsumpcji, propagowaniu szacunku dla przyrody i zwiększaniu świadomości ekologicznej. Chcemy dzielić się swoimi umiejętnościami i upowszechniać wartości proekologiczne zarówno wśród dzieci jak i dorosłych.

Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej oferty edukacyjnej oraz włączenia się w nasze działania. 

Zapraszamy również do współpracy osoby zainteresowane prowadzeniem zajęć edukacyjnych dla klas szkół podstawowych.

Fundacja ProEko Edukacja realizuje projekty z zakresu:

  • edukacji ekologicznej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży,
  • rozpowszechniania materiałów edukacyjnych oraz innych związanych z promocją i wspieraniem celów statutowych,
  • zapobiegania bezrobociu poprzez wspieranie ekoturystyki oraz ekologicznego rolnictwa i ogrodnictwa,
  • zwiększania dostępności osobom niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie i przewlekle chorym, do środowiska przyrodniczego i wiedzy w tym zakresie,
  • aktywizacji społeczeństwa, wspierania proekologicznych inicjatyw obywatelskich,
  • wspomagania rozwoju społeczności lokalnych, wspólnot i innych organizacji pozarządowych,
  • wspomagania rozwoju przedsiębiorczości i innowacyjności w regionie,

            Fundacja ProEko Edukacja:

  • organizuje spotkania, seminaria, warsztaty i konferencje,
  • organizuje wycieczki szkolne o tematyce ekologicznej,