Zarząd Fundacji:

Prezes – Magdalena Siemaszko

 

Rada Fundacji:

Małgorzata Robak

Grzegorz Kuderski